• Переводчик 13, 2013
  Переводчик 13, 2013

 • Переводчик 12, 2012
  Переводчик 12, 2012

 
 • Н.Козыкина, О.Флешлер. Практика перевода
  Н.Козыкина, О.Флешлер. Практика перевода

 • А. Никонов. Вода Вечности
  А. Никонов. Вода Вечности

Мартин и Марион. Сборник

Сборник. перевод с норвежского. Москва, 2011.